Média

Zpět

Den Policie ČR aneb integrovaný záchranný systém v akci

Odborníci z Nemocnice Šumperk se také zapojili!

Územní odbor Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje pod záštitou starosty města Šumperk uspořádal prezentační akci s názvem Den Policie ČR aneb integorvaný záchranný systém v akci. Aktivně se zapojila také Nemocnice Šumperk, která edukovala návštěvníky v oblasti správné hygieny rukou nebo kardiopulmonální resuscitaci dětí a dospělých. Souběžně také probíhaly statické a dynamické ukázky techniky, vybavení zúčastněných složek integrovaného systému (policie, hasiči, záchranná služba), prezentace dalších organizací a institucí (ZP MVČR, Vojenská policie Olomouc a další).