Oddělení

Zpět

Chirurgické oddělení

583 332 141

Chirurgické oddělení Nemocnice Šumperk zajišťuje péči o chirurgické pacienty především ze spádové oblasti bývalého okresu Šumperk a přilehlého okolí.

Předpokládaná spádová oblast pro poskytování chirurgické péče je  asi u 125 tis. obyvatel. V důsledku turismu a sportovních aktivit  dochází především v období prázdnin a o víkendech k navýšení  počtu provedených ošetření a výkonů. Spád se rozšiřuje v důsledku  lepší dopravní obslužnosti i o oblast z okresu Ústí nad Orlicí.

Operační výkony jsou prováděny na moderních centrálních sálech. Lékaři chirurgického oddělení se specializují na širokou škálu výkonů  v oblasti břišní chirurgie. U prováděných  operací  je preferován miniinvazivní přístup (laparoskopický), a to od běžných operací kýl, appendektomií, cholecystektomií až po radikální výkony na střevech. Klasicky jdou prováděny  operační výkonu na žaludku, žlučových cestách a pankreatu nebo u ostatních operací, u kterých nelze provést výkon  laparoskopicky. Laparoskopický přístup je volen až v 70% případů a doménou je řešení tříselných kýl a odstranění  žlučníku touto metodou. V součinnosti s endokrinologem jsou prováděny operace štítné žlázy.

Další součinnost je rozvíjena s gastroenterology a onkology jsou s následným operačním řešením při nádorech zažívacího traktu. Přímou návazností na mamologický screening (vyhledávání onemocnění prsní žlázy) jsou diagnostikována a  následně řešena onemocnění prsu.  V cévní chirurgii se v současné době provádějí akutní výkony na končetinových tepnách (embolektomie – odstranění  krevní sraženiny, sutury při poraněních). Flebochirurgická ambulance se specializuje na  operační řešení křečových žil na dolních končetinách. Proktologická ambulance provádí základní anoskopické a rektoskopické  vyšetření, jednodušší výkony v oblasti anu a rekta provádí ambulantně, ty ostatní pak po stanovení  diagnózy na operačních sálech) operace hemoroidů, kožních duplikatur, trhlin, píštělí a prolapsu rekta (klasicky či za použití staplerové techniky). V oblasti traumatologie lékaři chirurgického oddělení řeší břišní traumata a ve spolupráci s ortopedickým oddělením traumata celého pohybového aparátu. U výkonů, které nejsou prováděny na zdejším oddělení  je rozvíjena spolupráce s Fakultní nemocnicí Olomouc (neurochirurgie, hrudní chirurgie, stomatochirurgie, plastická chirurgie a rekonstrukční  výkony na cévách).

Oddělerní dlouhodobě spolupracuje s Ligou proti rakovině - např. při pořádání Českého dnu proti rakovině.

Ke stažení brožurka s informacemi pro pacientky: Jak dál po operaci prsu.