Oddělení

Zpět

Chirurgické oddělení

583 332 141

Chirurgické oddělení Nemocnice Šumperk zajišťuje péči o chirurgické pacienty především ze spádové oblasti bývalého okresu Šumperk a přilehlého okolí.


Operační výkony jsou prováděny na moderních centrálních sálech. Lékaři chirurgického oddělení provádějí širokou škálu výkonů, v oblasti břišní chirurgie, a to od běžných operací kýl, appendektomií, cholecystektomí až po radikální výkony na střevech, žaludku a žlučových cestách a pankreatu. Velká část výkonů - operace žlučníku, appendektomie a tříselné kýly - lékaři řeší laparoskopicky. V součinnosti s endokrinologem jsou prováděny operace štítné žlázy, ve spolupráci s onkology pak chirurgické výkony při nádorech zažívacího traktu a onemocnění prsu. V cévní chirurgii se v současné době provádějí akutní výkony na končetinových tepnách (embolektomie, sutury při poranění) a operace varixů.

V oblasti traumatologie lékaři chirurgického oddělení řeší břišní traumata, traumata ruky a traumata celého pohybového aparátu za použití moderních operačních postupů a osteosyntetických materiálů. V případě nutnosti endoprotetických výkonů pak spolupracují s ortopedickým oddělením.

Oddělerní dlouhodobě spolupracuje s Ligou proti rakovině - např. při pořádání Českého dnu proti rakovině.

Ke stažení brožurka s informacemi pro pacientky: Jak dál po operaci prsu.

Fotogalerie