Oddělení

Zpět

Centrální sterilizace a operační sály

583 335 805/336 010

Komplex operačních sálů naleznete v prvním patře budovy C a koridorem je propojen s odděleními operačních oborů a ARIP. V přízemí budovy, pod operačními sály se nachází oddělení centrální sterilizace.

Centrální operační sály - COS

Oddělení COS tvoří 6 operačních sálů rozdělených do dvou traktů – aseptický a septický. Poskytují pracovní prostor a zázemí pro 5 operačních oborů. Chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie, kardiologie. V bezprostřední blízkosti je vybudován dospávací pokoj, pro bezpečné zotavení pacientů po anestezii. To umožňuje zvýšit bezpečnost pacienta v období krátce po operaci, po probuzení z anestezie. Ročně je na operačních sálech provedeno 6100 – 6500 výkonů.

COS byly vybudovány v roce 1993 a vybaveny moderními technologiemi. Sály jsou klimatizované s laminárním prouděním vzduchu.

1. února 2016 byl otevřen nový operační sál pro ortopedické a traumatologické operace. Zrekonstruovaný operační sál je vybaven novou technologií, která díky nové regulaci teploty a vzduchu pacienty maximálně chrání před vznikem infekce při operacích. Pro lékaře jsou k dispozici čtyři počítače kryté sklem, na kterých vidí rentgenové snímky. Nová operační světla usnadňují operace na dlouhých kostech. Sál slouží pro operace umělých kloubů a pro náročné traumatologické zákroky. Přesné usazení umělých kloubů řídí bezdrátové navigační počítačové zařízení. Současně proběhla i rekonstrukce předsálí, přilehlých skladů a vstupních filtrů.

Byly zakoupeny dva nové, pojízdné, moderní rentgenové zesilovače s velkou LCD obrazovku. Rentgenové snímky, zhotovené v radiodiagnostickém oddělení, jsou předávány po síti (PACS) a na sálech jsou operatérovi k dispozici v digitalizované podobě na LCD monitorech přímo u operačního stolu.

Dálkově ovládané komponentní operační stoly umožňují uzpůsobení tvaru stolu dle typu prováděné operace a polohování pacienta během operačního zákroku.

Nezbytnou součástí operací je moderní anestézie (znecitlivění). Ta je prováděna na anesteziologických přístrojích vybavených moduly ke sledování životních funkcí pacienta a řízenému podávání anestetik. Nastavitelné alarmy (poplachová hlášení), řízené mikroprocesory, "hlídají" pacienta během operace a usnadňují práci anesteziologa a anesteziologické sestry.

Endoskopické operace vyžadují speciální nástroje, endoskopickou kameru a video-řetězec. V současnosti máme takové sestavy na každém sále a pracujeme s nimi  na všech operačních oborech.

Od roku 2011 používáme jednorázové rouškování operačního pole, jak nám to ukládá evropská a česká norma. Rouškování vybíráme podle typu operace. Je nepropustné, jeho používání značně snižuje prašnost na operačním sále, po použití se likviduje.

Péči o nástroje – dekontaminace, mytí, sterilizace, zajišťuje oddělení centrální sterilizace. Nástroje se většinou myjí v mycích a dezinfekčních automatech. Sterilní nástroje jsou uloženy v pevnostěnných sterilizačních kontejnerech, nebo na sítech. Tato služba je pro nás komfortnější, nástroje jsou připraveny ihned k použití.

Na COS pracuje 16 perioperačních sester – vzdělání PSS, 8 sanitářů s kvalifikačním kurzem. Provoz centrálních operačních sálů je nepřetržitý.

Kolektiv zaměstnanců je stabilní, jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Všichni pracovníci preferují týmovou spolupráci. Prokazují potřebné odborné znalosti pro výkon profese, napomáhají v zaškolování nových členů týmu. Další odborné znalosti získávají, účastí na vzdělávacích akcích, aktivně prezentují své oddělení. Zaškolení pracovníka pod dohledem školitele probíhá po dobu 1 roku.


Spektrum operací:

Ortopedie

 • Arthroskopie (ASK) – miniivazivní metoda, umožní prohlédnutí kloubního prostoru k účelům diagnostickým i léčebným.
 • Totální náhrada kyčelního, totální nebo částečná náhrada kolenního kloubu, náhrada ramenního nebo hlezenního kloubu, revizní operace. TEP se provádí za podpory PC navigace.
 • Operace na horní i dolní končetině.
 • Operační řešení úrazových stavů – zlomeniny kostí, poranění šlach, vazů.

Chirurgie

 • Operace prsní žlázy
 • Operace varixů (křečových žil) dolních končetin
 • Operace kýly – pupeční, tříselné, v jizvě
 • Operace štítné žlázy
 • Břišní operace klasickou i laparoskopickou metodou
 • Operace slinivky břišní, žaludku, žlučníku, jater, tenkého a tlustého střeva
 • Operace hemoroidů
 • Operace dermoidální cysty
 • Amputace dolních končetin dle rozsahu postižení
 • Zavedení chemoportu k účelům onkologické léčby
 • Kardiologie – zavedení nebo výměna kardiostimulátoru

Gynekologie

 • Operace se provádí otevřenou cestou nebo endoskopicky
 • Porod císařským řezem
 • Operace mimoděložního těhotenství
 • Úprava zevního genitálu
 • Operační řešení močové inkontinence
 • Diagnostické výkony
 • Operace na děloze a vaječnících

Urologie
Operační výkony v urologii dělíme:

 • Otevřené – provádí se klasickou operační technikou, kdy dochází k porušení celistvosti kůže (výkony na penisu, močové trubici, varlatech, prostatě, močovém měchýři, močovodu, ledvině).
 • Endoskopické – nedochází k porušení kůže, přirozenými otvory se zavádí jemné optické přístroje, pomocí kterých se provádí operační výkony na močové trubici, močovém měchýři, prostatě, močovodech a ledvině.

Centrální sterilizace - CS

V roce 2016 získala certifikaci a jde o samostatné oddělení. Centrální sterilizace poskytuje služby v oblasti předsterilizační přípravy, setování sít, ošetřování nástrojů, sterilizaci a distribucí sterilního materiálu, a to nejen pro oddělení Nemocnice Šumperk. Tyto služby nabízí také ostatním zdravotním zařízením v okrese Šumperk. Aktuální ceník a případné uzavření smlouvy o sterilizaci poskytuje Ing. Štěpánka Řehová, tel.: 583 335 002, e-mail: stepanka.rehova@nemocnicesumperk.cz.

Na CS pracuje 1 vedoucí sestra a  6 všeobecných sester, které absolvovaly kurz Metody dezinfekce, sterilizace a způsoby jejich kontroly. Dále zde pracuje 6 sanitářů s kvalifikačním kurzem. Provoz CS je dvousměnný.

Ke stažení:

 

Autoři fotografií: Nemocnice Šumperk a.s. a Milan Jeřábek, sumpersko.net

Fotogalerie