Oddělení

Zpět

Centrální příjem

583 334 106

Oddělení centrálního příjmu (CP) tvoří recepce s informačním centrem a odborné ambulance, z nichž některé zajišťují péči o pacienty v nepřetržitém provozu, některé pouze ve všední dny během řádných ordinačních hodin. Oddělení centrálního příjmu tak také zajišťuje centralizovanou péči o pacienty přijímané do Nemocnice Šumperk v době ústavní pohotovostní služby, a to pro všechny operační i neoperační obory mimo obory pediatrie, gynekologie a porodnictví. Oddělení úzce spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Jednotlivé ambulance centrálního příjmu poskytují kromě standardní péče také nadstandardní placené služby - viz ceník placených služeb.

Recepce centrálního příjmu

Tel.: 583 334 105, 106
Nepřetržitý provoz

Zajistíme pro Vás:

  • objednání do ambulancí CP
  • plánovaná přijetí k operacím na chirurgii, ortopedi (příjem na ARIP a interní oddělení zajišťují příjmové ambulance daných oddělení níže)
  • slouží zde všeobecná sestra, která v případě potřeby vypomáhá v ambulancích CP
  • na recepci vystvavujeme a evidujeme dočasnou pracovní neschopnost pro pacienty CP, tel.: 583 334 107

Ambulance na centrálním příjmu:

Anesteziologická

Léčby bolesti

Chirurgická - nepřetržitý provoz

Plastická chirurgie

Proktologická

Interní konziliární

Interní příjmová - nepřetržitý provoz

Ortopedické

Protetická

Genetická

RDG ambulance - nepřetržitý provoz

Flebochirurgická

Urgentní příjem - nepřetržitý provoz, péče o klienty s ohrožením základních životních funkcí dovezených ZZS atp.

Důležité! Pohotovost

Pohotovost - lékařská služba první pomoci (LSPP) u Nemocnice Šumperk není součástí nemocnice, je součástí integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje (řízená státem). Poskytuje péči pacientům s akutním onemocněním a to pouze v omezenou dobu.

Lékařskou pohotovostní službu v Olomouckém kraji včetně zubní pohotovosti naleznete zde.

Fotogalerie