Oddělení

Zpět

Centrální laboratoř

583 332 955

Ke stažení

O Centrální laboratoři

Centrální laboratoř (dále jen CL) provádí kvalitativní a kvantitativní biochemická, hematologická, serologická a imunologická vyšetření krve, moče, mozkomíšního moku, dalších biologických tekutin, stolice atp., dále základní toxikologická vyšetření pro potřebu lůžkových i ambulantních oddělení nemocnice a pro všechna ostatní zdravotnická zařízení v regionu podle jejich požadavků. Pro vyšetření, která nejsou k dispozici v CL, zajišťuje sběr, preanalytické zpracování, třídění a transport vzorků na ta pracoviště, která jsou schopna tyto služby poskytnout.

Další činnost spočívá v provozu hematologické a koagulační poradny. Lékař s hematologickou erudicí také realizuje konsiliární činnost ve svém oboru v rámci nemocnice. Oddělení rovněž funguje jako centrum pro hemofiliky.

Mezi zajišťované činnosti dále patří poskytování konzultační a konziliární pomoci v účelné indikaci a kvalifikované interpretaci laboratorních analýz v oblasti prevence a při diagnostice a monitorování chorobných stavů.

Organizačně se oddělení dělí na laboratorní a klinickou část. V laboratorní části existují úseky biochemie, hematologie a imunohematologie. Do klinické části patří hematologická ambulance, krevní banka a detašované pracoviště Lékařský dům (laboratoř a odběrové místo).

Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty z celé nemocnice, ale i pro pacienty praktických a odborných lékařů ze Šumperska a okolí. Laboratoř je schopna zajistit téměř celé spektrum analýz v oblasti laboratorní medicíny.

Pro zajištění validity výsledků byl zaveden přísný systém vnitřní kontroly kvality a dále je laboratoř také účastníkem všech odpovídajících cyklů externího hodnocení kvality.

Laboratoře pracují v nepřetržitém režimu. Od 15:00 do 7:00 hod. jsou vyšetření zajišťována pohotovostní službou.

Biochemická laboratoř zajišťuje základní a některá speciální vyšetření krve, moči, mozkomíšního moku i jiného biologického materiálu s použitím řady biochemických, analytických, imunochemických, imunologických a mikroskopických metod.

Zajišťuje stanovení enzymů, substrátů, elektrolytů, hormonů, tumorových markerů, kardiálních markerů, specifických proteinů, lipidů, acidobazické rovnováhy, specifických protilátek, serologická vyšetření apod.

V laboratoři se pracuje s primárními zkumavkami označenými čárovými kódy. Oboustranná komunikace laboratorního informačního systému s hlavními přístroji je samozřejmostí. Základ přístrojového vybavení představuje biochemický analyzátor (ADVIA 1800) a výkonné moderní imunochemické analyzátory (IMMULITE 2000XPi, Centaur Xpt a Cobas e411). Dále je laboratoř vybavena močovým analyzátorem, osmometrem, přístrojem na měření ABR - acidobazické rovnováhy, automatem na elektroforetické metody a jinými.

Hematologická laboratoř zajišťuje základní a některá speciální hematologická a koagulační vyšetření krve i jiného biologického materiálu s použitím řady hematologických, koagulačních, imunochemických, imunologických a mikroskopických metod.  Pro vyšetření krevního obrazu se používají dva výkonné analyzátory ADVIA 2120i (umožňující i vyšetření veterinárních vzorků) a Advia 120. Pro koagulační vyšetření jsou k dispozici 2 analyzátory (Sysmex CA 1500).

Krevní banka a imunohematologická laboratoř provádí základní imunohematologická vyšetření ve spádové oblasti, dále zajišťuje skladování transfúzních přípravků a provádí předtransfúzní vyšetření s výdejem a expedicí transfúzních přípravků pro lůžková oddělení a ambulance.

Mikrobiologická laboratoř
Nově otevřená laboratoř mikrobiologie zahájila svoji činnost v roce 2017. Více informací o laboratoři naleznete zde.

Detašované pracoviště Lékařský dům (laboratoř a odběrové místo)
Laboratoř je určena k příjmu biologického materiálu z pracovišť v Lékařském domě. Vyšetřuje kapilární glykémie, diabetické moče, moč + sediment, Hamburgerův sediment, stolice na okultní krvácení. Odběrové místo je určeno pro odběr kapilární krve u diabetiků a venózní krve dle požadavků smluvních lékařů spádové oblasti.


Hematologická ambulance
je provozována odděleně od laboratoří v budově D. Provádí odborná hematologická vyšetření pacientů spádové oblasti a ambulantní léčbu hematologicky nemocných. Zajišťuje ambulantní léčbu anemií, leukemií, poruch krevní srážlivosti a konsiliární hematologická vyšetření pro lůžková zařízení Nemocnice Šumperk. Hospitalizace hematologických pacientů je zajišťována ve spolupráci s interním a onkologickým oddělením nemocnice a s Hematoonkologickou klinikou FN Olomouc.