Média

Zpět

25. mezinárodní konference Nemocnic podporujících zdraví a zdravotní služby

Ve dnech 12. až 14. 4. 2017 proběhla v rakouské Vídni 25. mezinárodní konference Nemocnic podporujících zdraví a zdravotní služby (International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services), které se Nemocnice Šumperk aktivně účastnila. Konání konference bylo v prostorách vídeňské univerzity, která je jednou z nejstarších univerzit v Evropě.

V rámci konference probíhá výměna zkušeností v oblasti podpory zdraví na mezinárodní úrovni. Setkává se zde fórum odborníků, kteří se zabývají strategií podpory zdraví ve svých zařízeních, lékařů, konzultantů, vědců a politiků.

Zástupci nemocnice prezentovali poster Aktivity podpory zdraví v Nemocnici Šumperk. Během konference si vyměnili zkušenosti s ostatními zdravotnickými zařízeními z celého světa, konference se účastnili nejen zástupci evropských zemí, ale také např. Korejské republiky, Taiwanu, Singapuru a Kanady.

Nemocnice Šumperk je zapojena do programu Světové zdravotnické organizace Health Promoting Hospitals již od roku 2003 a je součástí Národní sítě Nemocnic podporující zdraví a zdravotní služby, která byla zřízena při Ministerstvu zdravotnictví ČR a v ČR zahrnuje 10 nemocnic.

V nemocnici tak probíhá několik projektů s aktivitami, kterými se snaží zvýšit informovanost veřejnosti v prevenci a péči o své zdraví, o poskytování kvalitních a bezpečných služeb. Pořádá tak osvětu v rámci prevence diabetu, glaukomu, nádoru prostaty a varlat, nádoru prsu a dalších onkologických onemocnění. Dále provádí poradenství v oblasti zdravé výživy a životního stylu. Učí veřejnost pravidlům poskytování první pomoci. Ve své poradně pro odvykání kouření pomáhá odvykat kuřáckému návyku. Laktační poradna je přístupna kojícím ženám, které mají navíc možnost kontaktovat  24 hodin denně horkou telefonní linku kojení. V rámci Dnů otevřených dveří navštíví nemocnici mnoho dětských i dospělých zájemců, kteří mají možnost konzultovat svůj zdravotní stav, naučit se správné hygieně rukou, ale také se seznámit s nemocničním prostředím a zmírnit tak strach z neznámého.

Odborníci nemocnice využívají moderní edukační techniky, názorně tak představují jednotlivé oblasti na modelech lidského těla, nově také pomocí nemodernějších nástrojů e-Health, které prostřednictvím speciální aplikace dokáží názorně simulovat určitý proces na tabletech, a to např. vývoj těhotenství, průběh operace apod. Zdravotníci vybavují pacienty a veřejnost edukačními materiály, jež mnohé vznikají díky aktivnímu přístupu i v naší nemocnici.

Fotogalerie